نمایشگاه گروهی راه هنرمند

کافه گالری برج آزادی

۱۷ آذر ۱۴۰۲

ساعت ۱۶

بازدید ۱۹ الی ۲۲

ساعت ۱۴ ال ۱۹

کیوریتورها

آزاده حسینجانی، پرستو رشنو

گروه هنری آفرید

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات